Next Order Dispatch in :
Countdown Timer (Daily Reset at 2 PM)
3h 17m 48s
Countdown Timer

PRIVACYBELEID 

Wij verzamelen informatie uw betreffende zodanig wij U de beste diensten kunnen aanbieden in de beste omstandigheden. De bedoeling van dit huiding handvest is om U de details te geven op welke manier ons bedrijf deze gegevens inzamelt, bewaart en uw persoonlijke gegevens zoals naam, adress, e-mail,… beschermt.  Ons bedrijf herkent en respecteert de privacy van uw gegevens zoals U ons deze hebt medegedeeld, volgens de Belgische Wet van 8 december 1992 (privacy wet) en het reglement 2016/679 van het Europees parlement en van de raad van 27 april 2016 (Algemeen reglement op de bescherming van de privégegevens). Bij het gebruik van de internet site van Sport Nutrition en bij communicatie met ons via elektronische weg, herkent en accepteert U de inhoud van dit huidig handvest.  De minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht van hun ouders. Door gebruik te maken van onze online diensten, geeft U ons de toelating om de door U verschafte informatie te gebruiken zodoende onze diensten te verbeteren, en onze website aan te passen aan uw voorkeuren, om U informatie door te sturen of het realiseren van onderzoeken.

Wie Zijn wij ?

Joye SA, Lombardstraat 43, 1000 Brussel. De website is uitgegeven door Odoo sh

Welke informatie van de klant verzamelen wij ?

Wij verzamelen de algemene gegevens van de klant, zoals naam, voornaam, volledig adres, e-mailadres en eveneens zijn voorkeuren. Deze gegevens worden verzameld via een formulier dat hij invult en door hem word goedgekeurd ( on line of in de winkel). Wij verzamelen eveneens gegevens die ons toelaten U te herkennen en die ons informatie geeft over hoe U gebruikt maakt van ons IP adres, openstaande pagina’s, muisklikken,datum en tijdstip van uw aanvraag, uw serveur, merk van toestel, system en exploitatietype, uw bestellingen, uw teruggaves,… Buiten de hierboven vermelde gegevens, bewaren wij ook de gegevens van professionele klanten en leveranciers waarmee wij samenwerken zoals btw nummer, ondernemingsnummer, kontaktpersoon en juridische entiteit (naam, functie, telefoonnummer,….)

Waarom en hoe gebruiken wij deze informatie ?

Sport Nutrition verzamelt en behandelt uw gegevens ter persoonlijk gebruik om in staat te zijn om de overeengekomen overeenkomst correct uit te voeren dat U bent overeengekomen met Sport Nutrition en om U op de hoogte te kunnen houden van voordelen, acties en andere.Wij gebruiken Uw gegevens voor het volgende :

- Met het oog om U produkten en diensten te kunnen leveren (levering van bestellingen , communicatie met U aangaande uw bestellingen of eventuele vragen)

- Met het oog om u op de hoogte te houden van nieuwigheden, acties,wedstrijden en persoonlijke suggesties. Indien u geen offertes wenst te krijgen, dan kan u zich steeds desabonneren door op de volgende link te klikken “ zich desabonneren” dat u onderaan op iedere paginamail terugvindt.

- Aangaande analyses te maken van onze diensten en uw gebruikservaring te verbeteren ( indien wij weten wat onze klanten bekijken, bestellen, op klikken,…kunnen wij analyses maken om indien nodig ons gamma aan te passen en te verbeteren.

- Aangaande U te herkennen en onze diensten zo persoonlijk mogelijk te maken ( wij trachten uw bezoek aan onze site zo persoonlijk mogelijk te ontwikkelen. Wanneer U op onze internet site surft, wordt er informatie verzamelt via technolische mogelijkheden die verbonden zijn aan het internet, zoals IP adres, cookies en navigatiegegevens, zonder dat U ons deze informatie op een actieve manier overmaakt).

- Aangaande de wettelijke verplichtingen na te leven. ( Wij zijn wettelijk verplicht om een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren).

- Aangaande fraude en misbruik te ontdekken en ons te verzekeren van veiligheid op onze internet site.

Met wie delen wij deze informatie ?

De door ons verzamelde gegevens worden enkel voor professionele doeleinden gebruikt. Niettegenstaande, in het kader van onze activiteiten, moeten wij genoodzaakt uw gegevens aan derden doorgeven zoals aan onderaannemers of partners.  Bijvoorbeeld voor de levering of betaling van uw bestelling. Sport Nutrition heeft overeenkomsten met deze dienstverleners en leveranciers betreffende de bescherming van uw gegevens.

De rechten die U op Uw gegevens hebt

Indien U een account hebt of indien U opmerkingen op de site hebt gelaten, kan U een bestand opvragen met al uw gegevens dat wij over U beschikken, inbegrepen wat U ons hebt medegedeeld. Dit houdt niet de opgeslagen gegevens voor administratieve doeleinden, wettelijke- of veiligheidsredenen in.

Hoelang bewaren wij Uw gegevens ?

Uw gegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om U van onze diensten te voorzien en voor de hieboven vermelde redenen. De periode van bewaartijd kan veranden naargelang de reden waarvoor uw gegevens werden verzameld en bewaart. Wanneer de toegang tot deze persoonlijke gegevens niet meer noodzakelijk is, dan zullen wij uw gegevens anonimiseren.

Contact informatie

Voor iedere informatie aangaande het behandelen van uw persoonlijke gegevens, kan U met ons kontakt opnemen via het mail adres : [email protected].